A Budapesti Nyilatkozat tartalma

Tekintetbe véve

 • az Európai Területi Együttműködés szerepének erősödését az Európai Unió Kohéziós Politikájában;
 • a több szintű kormányzásról a Régiók Bizottsága által készített Fehér Könyv ajánlásait;
 • az Európai Uniónak, az Európai Tanácsnak és a nemzeti kormányoknak a határ menti térségek felzárkóztatását, ezáltal a területi különbségek csökkentését célzó erőfeszítéseit;
 • az európai területi együttműködési csoportosulásról (EGTC) szóló 1082/2006/EK-rendelet és a Madridi Keretegyezmény 3. sz. kiegészítő jegyzőkönyve (az Európa Tanács szerződései, 206.) által biztosított újszerű megoldások potenciális erejét;

felismerve

 • az egyes szervezeteknél felhalmozódott tudás, tapasztalat megosztásában rejlő hozzáadott értéket;
 • az együttműködésben rejlő szinergikus hatásokat, valamint
 • egy hálózatban történő együttműködés adta további előnyöket

alulírottak mint a határon átnyúló együttműködéseket támogató szervezetek és entitások képviselői a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezzük szándékunkat

 • egy több szinten szervezett határon átnyúló együttműködéseket segítő európai szintű szakmai segítő hálózat létrehozására;
 • a munkánk során szerzett tapasztalataink megosztására;
 • kölcsönös előnyöket biztosító hasznosítására;
 • közös kezdeményezések, szakmai programok, projektek megvalósítására;
 • a határ menti és határon átnyúló fejlesztések előtti akadályok felszámolására
 • és ezek által a szervezeteink és entitásaink által képviselt tagországok határ menti és határon átnyúló térségeinek integrált fejlesztésében történő részvételre.

Budapest, 2010. december 10.

 • Nuño Almeida igazgató, Regionális Fejlesztést és Együttműködést Támogató Igazgatóság, Portugália
 • Hans-Günther Clev igazgató, Mission Opérationnelle Transfrontalière, Franciaország
 • Kocziszky György elnök, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata, Magyarország
 • Auke van der Goot főtanácsos, Belügyi és a Király Személye Körüli Minisztérium, Hollandia